Menschen Lesen

Author: Joe Navarro
Publisher: MVG Verlag
ISBN: 3864152631
Size: 42.25 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7777
Download Read Online
Der international anerkannte Experte Joe Navarro erklärt exakt, wie man sein Gegenüber durchschaut, wie man Gefühle und Verhaltensweisen präzise entschlüsselt, Fallstricken ausweicht und souverän Körperhaltung und Mimik entlarvt, die ...

R Ya Meslekler Maj Dan Man Olmak

Author: Rüya Meslekler
Publisher: Rüya Meslekler
ISBN:
Size: 43.59 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2234
Download Read Online
Uzakdoğu ülkelerinde eğilerek selamlaşmak yaygındır ve burada insanlar bir
yabancıya dokunarak ya da öperek selamlaşmaktan rahatsız olurlar. Dünyada
ise genellikle tokalaşarak selamlaşılır. Küreselleşen dünyada, özellikle internet
kullanımının yaygınlaşması dünya kültürlerinin birbirlerinden etkilenmesine ve
birbirine benzemesine önayak olmaktadır. Bu nedenle birçok ülkenin beden dili
birbirine benzemektedir. İş Yerinde Beden Dili Önerileri İş yerinde dikkat edilmesi
gereken ...

Leti Im Dans Ve Beden Dili

Author: Kamile Perçin Akgül
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6053230588
Size: 63.92 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4256
Download Read Online
Konudan konuya geçilerek yapılan bir konuşma ise genellikle o konudaki
karasızlığın göstergesidir.29 Sözlü iletişimde en az söz kadar önem taşıyan diğer
ögelerin yerli yerinde kullanımı olumlu yansımalarla geri dönecektir. Beden dilini
son derece özenli kullanan bireyin, konuşması sırasında sestonunu gereken
ölçüde ayarlayamaması, yanlış vurgu ve olur olmaz duraksamalar kullanması,
çizmek istediği imgeyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Anlatmak istediklerini
ivedilikle ...

Kur An I Nda Beden Dili

Author: Şadi Eren
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051318542
Size: 62.40 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5107
Download Read Online
Beden dili evrenseldir. İnsanlar ana hatlarıyla aynı mahiyette olduklarından,
beden dilleri de genelde aynıolur. Sözgelimi, acı bir haber karşısında yüzde
meydanagelen üzüntü alâmetleri veya müjdelibirhaber karşısında
yüzdemeydana gelen sevinç işaretleri, dünyanın hemenher yerinde neredeyse
aynıdır. Ama “her genel kuralın istisnaları da olur” prensibinden hareketle, beden
dilinin evrensel olmasının da istisnaları vardır. Meselâ, ülkemizdeerkeklerin
birbiriyle kucaklaşmaları gayet ...

Halkla Ili Kilerde Uygulama Teknikleri

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750601246
Size: 57.47 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3728
Download Read Online
Beden dili, yerel özelliklere sahiptir. Pek çok sembolde olduğu gibi kullanıldığı
toplumda kabul görmesi ve karar verilmiş olma ilkesini gerektirir. Beden dilinin
gösterdiği yöresel farklılıklar kimi zaman birbirinden apayrı çıkarımlara varılması
gibi sonuçlar doğurabilir. Örneğin el ile çene sıvazlamak Fransa ve İsviçre'nin
Fransızca konuşulan bölgesi ve Belçika'da sıkıldım, bıktım anlamına gelir. Diğer
ülkelerde ise bunun bir anlamı yoktur. El sallamak dünyanın pek çok yerinde
veda ...

Halkla Ili Kiler Ve Ileti Im

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750602129
Size: 65.77 MB
Format: PDF, Docs
View: 4346
Download Read Online
Şakak göstermek bütün batı ülkelerinde delilikle ilgili bir işarettir. Hollanda'da ise
"akıllı" anlamındadır. El sallamak dünyanın pekçok yerinde selamlaşma veya
veda anlamındadır. Yunanistan'da "cehennem ol" anlamına gelir. Beden dili
insanın fizyolojisinde var olan tepkilerinden kaynaklandığı çoğu zaman ortak
şekillerde ortaya çıksa da, genelde toplumlar ve kültürler arasında ayrı anlamlara
sahiptir. Anahtar Kavramlar • Dil • Beden Dili • Statü • Temas Egemenlik alanı
Susma Sözlü ...

Elinizdeki Psikolog

Author: Nuray Baştan Aydın
Publisher: Fenomen Kitaplar
ISBN: 6054688634
Size: 71.53 MB
Format: PDF, Docs
View: 4266
Download Read Online
Nuray Baştan Aydın. • Yüzündeki ifade (jest, mimikler) • Kafa hareketleri, kısacası
kişinin bedenini herhangi bir şekilde kullanışı, karşınızdakilerin beklentileri, tavrı
ve tutumları hakkında onlara bir fikir verir veya mesaj gönderir. • Ailenizden
herhangi biri, eşiniz, çocuğunuz vb. sinirli olduğunda, keyfi yerinde olduğunda,
bir sıkıntısı olduğunda bunu nereden anlarsınız? Böyle bir durumda bu kişinin
beden dili nasıldır? Peki, siz hangi beden dili mesajlarını kullanıyorsunuz?

Dil Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 25.82 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6178
Download Read Online
Akşam, korku nesnesidir: Çocuk, benin iç dünyadaki gelişmemiş, dondurulmuş,
büyümemiş hali, dış dünyanın bir parçası olan akşamdan, her yeri alacakaranlık,
her yeri gurbet yapan akşamdan bile ürküyor. Buradaki “bile” sözcüğü akşamın
aslında korkulmaması gereken bir gerçeklik olduğunu kabule götürüyor. âh,
akşamdan bile ürküyor çocuk, her yer alaca karanlık gurbet; (annem ve akşam)
Akşamı soyutlayan da akşamı soyup olduğu gibi görmeğe çalışan da ben. sen
neysen o ...

Ba Ar N N S Rlar

Author: Eren Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 26.88 MB
Format: PDF, ePub
View: 5973
Download Read Online
Ancak iş yerinde hiçbir olay ya da kişiye karşı katı olmamak ve içinde bulunulan
duruma göre hareket etmek, başarıyı getiren diğer faktörlerden biri. Hızla ortama
ve duruma adapte olabilirseniz, sorunları daha hızlı aşarak ileriye bakabilirsiniz.
5-Dış görünüşünüz sizi yansıtsın Toplumsal ya da kişisel iletişimin yüzde 55'ini
beden dili ve hareketler oluşturur. Dış görünüşünüzün ve giysilerinizin sizi
yansıtması, karşınızdaki ile iletişiminizi kuvvetlendirecektir. Bu yolla da kendinizi
daha iyi ...